Trao cho họ thứ họ cần

Tôi phát hiện ra rang, khi một công ty kinh doanh điện thoại smartphone ( như sky, samsung, sony, iphone 6 lock..) có chừng 25 hay 30 nhân viên, hầu hết mọi người đều quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau. Khi quy mô công ty phát triển hơn, mọi người thường có xu hướng chia rẽ và lạ lẫm với nhau.

Trao cho họ thứ họ cần
Người sáng lập hãng quảng cáo St. Lukes “ăn đứt mọi hãng khác” – Andy Law đồng tình với quan điểm này: “Chúng tôi đã nghiệm ra rằng 33 người là con số lớn nhất để không bị rơi vào tình trạng không có sự quan tâm đều đặn lẫn nhau giữa các nhân viên trong công ty.”
Nhiệm vụ của một người khơi nguồn sáng tạo là duy trì mối quan tâm lẫn nhau của mọi người, đưa họ lại gần nhau, nuôi dưỡng tình cảm thân thiết – những nguồn năng lượng thiết yếu cho sự lớn mạnh của công ty bạn.
Một trong những cách bạn có thể làm là thiết lập công ty không quá lớn và nhiều ngưò-i lạ, tiến tới xây dựng mô hình một công ty lớn gồm nhiều công ty nhỏ.
Dĩ nhiên, điêu này cũng đông nghĩa vói việc trao quyền lực và trách nhiệm cho ngày càng nhiều người.
Thực hiện thành công điều đó, bạn sẽ càng giúp họ nâng cao hình ảnh bản thần.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow