Tin tức

Vượt qua văn hóa của công ty

Để tạo ảnh hưởng của riêng mình, những người mới đến không cần phải tìm cách vượt qua bài học văn hóa công ty, họ đơn giản chi cần tạo cho những người đã làm...

Bài học của George  

Khi George quyết định làm một điều gì đó để giải quyết vấn đề phép lịch sự của các nhân viên bán hàng, ông vân còn là một sinh viên của trường Đại học Ursinus,...
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow