Quản lý mối quan hệ với nhà đầu tư  

Không có cuộc thảo luận về vấn đề tiền nào mà không kết thúc với sự cân nhác về những khó khăn thử thách được đương đầu như khi vượt qua Mảnh đất không người: Quản lý mối quan hệ với nhà đầu tư. Tất cả những ai đã vượt qua Mảnh đất không người đều biết, việc đảm nhận nhiệm vụ về vốn cũng như một môn khoa học vậy. Những người cho vay và người bán hàng không quan tâm sâu sắc đến tương lai của công ty, họ không bị trói buộc bởi nhà đầu tư. Tuy nhiên, một người nắm cổ phần bên ngoài thì lại bị ràng buộc. Có thế lấy ví dụ của doanh nghiệp đồng hồ cơ cao cấp, khi người chủ doanh nghiệp cuối cùng phải ký kết một giao dịch cấp vốn cổ phần tư nhân lớn thì họ đã đặt mình vào một mối quan hệ mà họ chưa từng có trước đây. Mối quan hệ này không giống với mối quan hệ với nhân viên, nó cũng không giống như mối quan hệ rằng buộc với khách hàng. Đúng hơn, nó tương tự như nhận thêm một người con dâu hay con rể vào gia đình. Đột nhiên, bạn phải kê thêm chỗ ngồi ở bàn ăn và phải học cách giải quyết những tác động xã hội mới lạ.

quan-ly-moi-quan-het

Một căng thẳng tiềm ẩn là tiền đồ mà nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp mang lại, về cơ bản là hoàn toàn khác nhau. Các nhà đầu tư nhìn nhận hoạt động kinh doanh đồng hồ cơ một cách trừu tượng từ nơi mà chúng ta vẫn gọi là “một vị trí cao hơn”. Trong khi đó chủ doanh nghiệp lại ở dưới hầm sâu. Họ không quan tâm tới điều gì ngoại trừ công ty mà họ đã tạo dựng nên từ hai bàn tay trắng. Các nhà đầu tư coi vốn là một phương tiện nhâm cải thiện điều kiện của một công ty mà về cơ bản nó đang hoạt động rất tốt. Đối với chủ doanh nghiệp, vốn như một viên đạn thần kỳ, một giải pháp cho mọi khó khăn của công ty.

Link: http://donghohoangkim.vn/dong-ho-co.html

 

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow