Quan hệ cộng đồng

Một chương trình khuyến mại iphone 6 được xây dựng các mối quan hệ tốt có thể giúp bạn thu hút được nguồn vốn ưu đãi để mở rộng việc kinh doanh, có được những ưu đãi về thuế và các quy định cũng như thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao. Bạn nên suy tính đến việc bảo trợ cho nhiều hoạt động đa dạng như tài trợ học bổng, chương trình biểu diễn nghệ thuật, các đội thể thao địa phương và những chương trình vì môi trường.

Quan Hệ Công Chúng - PR
Kmart và Sears là hai công ty có nhiều hoạt động vế quan hệ cộng đổng. Kmart đã đóng góp 70 triệu đô-la vào quỹ từ thiện và Sears đang giúp nâng cấp nhà ở cho các hộ gia đình có thu nhập thấp. Sears cũng giữ công việc cho những nhấn viên phục vụ trong quần đội để khi hết nghĩa vụ họ có thể quay trở vế làm việc.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow