Những điểm mạnh bẩm sinh liên quan đến công việc

Khoảng 80% điểm mạnh này sẽ áp dụng với bạn. Hãy trắc nghiệm những điểm mạnh mà bạn đã thực hiện và sử dụng trong hồ sơ xin việc và những cuộc phỏng vấn. Điều này sẽ giúp bạn tránh những câu trả lời lặp lại với những người khác. Bạn:
□ Thoải mái và sôi nổi.
□ Có thể nhìn tổng thể, tạo được những tầm nhìn có sức thuyết phục, và biến nó thành hiện thực.
□ Thích tìm những giải pháp mới và sáng tạo hơn bằng cách kết nối những thay đổi không liên quan.
□ Sử dụng phương pháp phối cảnh mới khi phân tích vấn đề khi kinh doanh đồng hồ nam và phát triển hệ thống mới.
Những điểm mạnh bẩm sinh liên quan đến công việc
Những điểm mạnh bẩm sinh liên quan đến công việc
□ sẵn sàng và háo hức gánh vác những vấn đề đầy thách thức và phức tạp.
□ Có định hướng và tổ chức.
□ Không ngừng tìm tòi những cải tiến.
□ Đưa ra những quyết định táo bạo và hợp lý.
□ Thúc đẩy nhóm của bạn đạt được mục tiêu doanh số đồng hồ nam, cho dù bạn có lãnh đạo hay không.
Bây giờ, hãy xem Những Người Hướng Ngoại Màu Xanh Da Trời/Màu Vàng sử dụng những điểm mạnh của mình trong những lĩnh vực rất khác nhau.
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow