Kinh tế

Câu chuyện của Prater    

Như chúng ta đã biết có ba cách kết thúc cuộc chơi, ngoại trừ cách từ bỏ kinh doanh, chờ đợi những công ty tồn tại qua Mảnh đất không người. Người chủ doanh nghiệp...

Vượt qua văn hóa của công ty

Để tạo ảnh hưởng của riêng mình, những người mới đến không cần phải tìm cách vượt qua bài học văn hóa công ty, họ đơn giản chi cần tạo cho những người đã làm...

Toàn cầu hóa là gì??

Chính sách toàn cầu hóa được hiểu là sự phát triển của các mối liên kết, dựa trên công nghệ thông tin, tạo ra các dòng chảy về vốn, thông tin, sản phẩm, dịch vụ...
chinh-sach-maquiladora

chính sách Maquiladora của Mỹ và Mexico

Năm 1970, chính phủ Mỹ và Mexico kí một thoả thuận được gọi là “chính sách Maquiladora”. Chính sách này cho phép các công ty Mỹ thiết lập các nhà máy chế tạo đồng hồ...
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow