KHÔNG TIN VÀO NGƯỜI KHÁC MỘT CÁCH MÁY MÓC

Vẫn nhớ rằng “lời khuyên” là ý kiến của người khác, được đưa ra vì những gì chúng ta đã làm, không làm, nói hay không nói, và được những chương trình nghị sự của họ thêm thắt vào. Chúng không phải sự thật bao quát, và rất dễ gây thách thức nhẹ nhàng, “Hình như bạn không thích những điều tôi đã trình bày. Tôi xin lỗi. Vậy bạn có thể cho tôi biết chính xác bạn muốn tôi làm điều đó như thế nào vào lần sau?”
Do đó nếu họ đã có một khuôn mẫu của việc chỉ trích tiêu cực, tôi muôn tiếp tục cùng làm việc trong những sự kiện giảm giá iphone 5c lock tiếp theo và nói với họ, “Bạn đã nắm được rất nhiều vấn đề với các thuyết trình của tôi gần đây. Vui lòng cho tôi biết chính xác những gì bạn đang mong đợi ở tôi?”
Và nếu – điều đó thường xuyên xảy ra – họ không thể trả lời và gạt tôi sang một bên với những câu như “Chắc chắn bạn biết những gì tôi muốn?”. Tôi muốn hiểu chúng theo đúng nghĩa, ví dụ: “Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng để chắc chắn, bạn vui lòng nói rõ cho tôi biết được không?”

KHÔNG TIN VÀO NGƯỜI KHÁC MỘT CÁCH MÁY MÓC
Và nếu — có thể xảy ra lần nữa – họ gạt điều này sang một bên với những câu như “Bây giờ tôi thực sự không có thời gian cho việc này”, thì bạn nên kéo nó quay lại ngay với những câu như “được thôi, nhưng để tránh một “tình huống” khác, khi nào có thời gian, vui lòng nói rõ những gì bạn đang mong đợi, được không?” Và sau đó tôi có thể nói thêm, “Tôi nghĩ rằng nó sẽ mất khoảng 10 phút. Tôi có thể đến chỗ bạn. Chính xác khi nào sẽ thích hợp?”.
Và, nếu cần thiết, tôi muốn xác nhận tất cả những điều này trong một e-mail. Đó là trách nhiệm của tôi để có được những gì mình cần.
Ngẫu nhiên, tôi thấy hữu ích khi không suy nghĩ về Sự thật, nhưng nó lại có nhiều loại hình, ví dụ:
■ “Sự thật” chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy, nếm và ngửi thông qua năm giác quan của mình;
■ “Sự thật” chúng ta cảm nhận sâu sắc theo bản năng (giác quan thứ sáu);
■ “Sự thật” chúng ta được nghe; và
■ “Sự thật” chúng ta khám phá và suy luận cho riêng mình.
Tôi rất thích loại sự thật cuối cùng ở trên, trong trường hợp không dự đoán được, những gì đúng với tôi và tình trạng của tôi không nhất thiết phải đúng với những người khác trong các tình huống khác. Tôi sẵn sàng thực hiện nghiên cứu của mình và lắng nghe những lời khuyên, nhưng khi kết thúc mọi công việc bán iphone 5c lock, tôi cần là chính mình.
Vì vậy tôi trở nên đa nghi và đặt câu hỏi về tất cả những điều mình nghe và nhìn thấy, và muốn thực hiện cho bản thân. Ví dụ, theo kinh nghiệm của tôi, chúng ta không nên tin tưởng nhiều hơn một nửa những gì nhìn thấy, và một phần mười những gì nghe thấy. Tất nhiên chúng ta cũng rất biết ơn những người đưa ra lời khuyên cho mình, nhưng chúng ta cảm ơn vì những gợi ý của họ. Không cần phải làm như họ nói, nếu điều đó trái ngược với những gì chúng ta cảm nhận.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow