Giữ vững con đường thành công của mình

Cách lầm của bạn dã tạo nen thành cõng ngày hõm nay, đó là co sở để bạn tiep tục phát huy vào ngày mai, đừng nên dễ dàng vứt bỏ. Doanh nghiệp kinh doanh 5 lock phải từng cùng thời cuộc, nhung cải cách phải cẩn trọng, phải cải tieh tình hình cho tốt hơn thay vì cải cách phương thức cách mạng.

Người thành công không thể tự ti mặc cảm
Tục ngữ có câu, mèo đen hay mèo trắng, mèo nào bắt được chuột đó là mèo giỏi, kinh doanh và quản lý có quy luật nhất định, nhưng không có cách nào là bất biến, phương pháp hiệu quả là phương pháp tốt nhất.
Cục diện của từng doanh nghiệp không bao giờ giống nhau, ngành nghề cũng vậy, phải có phương pháp quản lý phù hợp với mình. Người Á Đông có tính cách khiêm nhường, nhất là những người thành công từ cơ hàn, bất kể dạt được thành tích lớn vẫn luôn cảm thấy bản thân còn thiếu sót nhiểu điều.
Khiêm nhường là điều tốt, nhưng không được hoài nghi chính mình, nhất là không được bắt chước người khác mà quên đi cái gốc của mình.

Tin tức hoạt động MLM, tin tuc hoat dong mlm
Chúng ta phải hiểu rõ, kinh doanh ip5 lock nhật và quản lý chỉ có sự khác biệt giữa hiệu quả hay không hiệu quả, không được tự ti mặc cảm vể trình độ quản lý của bản thân, vì bản thân quản lý không có cách thức cố định, phương pháp nào hiệu quả thì đó là phương pháp tốt nhất. Bạn có thể tự mình tạo ra, cũng có thể cải tiến dựa trên nền tảng của người khác, đừng bận tâm phải đi theo một lộ trình nhất định, càng không nên tuân thủ kinh nghiệm phổ biến trên sách báo nào đó, nếu phương pháp quản lý giúp bạn đến được ngày hôm nay nhất định phải có cái hay của riêng nó.
Quản lý nên cải cách chứ không nên cách mạng
Mỗi tổ chức là một hệ thống sinh thái, có quy luật và logic được hình thành trong suốt thời gian dài, một khi dùng ngoại lực cưỡng chế sự cân bằng của hệ thống, rất có thể sẽ dẫn đến cả tổ chức hỗn loạn và việc tái khôi phục là một công trình kéo dài đầy gian nan.
Khi cần thay đổi một tổ chức, phải chọn phương thức cải tiến thay vì cách mạng. Cải tiến là loại bỏ những khuyết điểm, khiến sự vật phù hợp hay cải thiện hơn so với yêu cầu, sửa chữa trên nền tảng hiện có, chứ không phải lật đổ hoàn toàn để xây dựng cái mới. Cách mạng đòi hỏi thay đổi bản chất của sự vật từ gốc rễ.
Việc áp dụng phương pháp quản lý mới, tiếp nhận quản lý cao cấp mới vào một tổ chức, nhất định phải áp dụng từng bước, không được nóng vội. Một tổ chức cần có thời gian, quá trình để tiếp nhận những điểu

mới mẻ. Phương pháp quản lý mới dù có tốt đến đâu cũng sẽ tồn tại nhiều điểu mà bạn chưa hiểu hết, bạn càng không thể biết nó vận dụng vào công ty của bạn sẽ đạt được hiệu quả như mong đợi hay không. Vì vậy nếu muốn sử dụng, tốt nhất hãy cải cách trên nển tảng phương pháp quản lý hiện có, áp dụng từng bước của phương pháp quản lý mới.
Sự thay đổi trong quản lý đòi hỏi cải cách thay vì cách mạng, một mặt phải căn cứ trên nển tảng hiện có, bổ sung những khiếm khuyết, nâng cấp những điểm yếu; một mặt tiến độ thực hiện phải vừa chậm vừa chắc, không nên cải tiến theo kiểu cách mạng, đòi hỏi thành công nhanh chóng. Phương pháp tiếp nhận cái mới theo kiểu cách mạng, một khi bắt đầu thực thi sẽ xung đột với quy hoạch và nghiệp vụ hiện có, phá vỡ sự cân bằng và logic đang tồn tại, làm phức tạp hóa mọi vấn đề, đây là điểu vô cùng nguy hiểm.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow