Đảm bảo rằng bạn đặt ra đúng vấn đề

COinstein từng nói: “Đặt ra một vấn đề thường quan trọng hơn là tìm giải pháp cho nó – thứ vốn đơn thuần chỉ là cần tới toán học và kỹ năng thực nghiệm. Để đề ra được những câu hỏi mới, những vấn đề mới, đế nhìn nhận những vấn đề cũ từ những góc nhìn mới đòi hỏi một sự tưởng tượng đầy tính sáng tạo và thực sự đột phá.”
Trong nhiều năm, những nhân viên bán hàng tạp phẩm luôn tự hỏi: “Làm sao để lấy hàng hóa cho khách hàng nhanh hơn?” Thế rồi một ai đó đã nghĩ ra mô hình siêu thị, đơn giản chỉ bằng cách đặt một câu hỏi khác: “Làm sao để khách hàng mua iphone 6 plus lock cho mình?”
Người ta kể rang Henry Ford cũng làm tương tự. Ông phát minh ra quy trình lắp ráp rất gọn nhẹ chỉ bằng cách thay đổi câu hỏi từ “Làm thế nào để đưa nhàn công đến chỗ làm việc?” thành “Làm thế nào để đưa công việc đến chỗ các nhân công?”

Đảm bảo rằng bạn đặt ra đúng vấn đề
Thêm một ví dụ nữa: Edward Jenner khám phá ra vắc xin chửa bệnh đậu mùa chỉ bẳng cách thay đổi cầu hỏi từ “Tại sao mọi người mắc bệnh đậu mùa? ” sang “Tại sao bò sữa lại không mắc bệnh đậu mùa?”
Nếu những người làm việc cùng bạn gặp rẳc rối trong việc tìm ra các câu trả lời đột phá cho các vấn đề thì có thể bạn đã đặt sai câu hỏi và trình bày sai vấn đề.
Vì thế, hãy thay đổi câu hỏi đi.
Ví dụ như nếu bạn đang hỏi họ: “Làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hưn?”, hãy thử đổi thành “Làm thế nào để tiêu ít tiền hơn?”
Nếu bạn đang hỏi họ: “Tại sao khách hàng không mua iphone 6 plus lock softbank của chúng ta?” thử đổi thành “Tại sao những người đã mua hàng của chúng ta lại không mua thêm?”
Câu hỏi khác sẽ cho câu trả lời khác. Vấn đề khác cũng sẽ cần đến giải pháp khác.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow