BẠN NGHĨ KHÔNG CÓ GÌ SẼ GIÚP ÍCH?

Nếu bạn đang nghĩ không có gì sẽ giúp ích, sau đó sẽ bị mắc kẹt trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan, có phải không? Một mặt bạn thực sự muốn tình trạng này biến mất. Mặt khác, bạn thấy mệt mỏi khi suy nghĩ về việc vẫn chưa có lời khuyên tốt hơn dể làm theo và thất bại với nó. Thật dễ dàng khi chúng ta chọn không thử làm những điều mới trong lĩnh vực kinh doanh iphone 6 lock của mìn và bị mắc kẹt ở đó, phải không?
Tôi không đổ lỗi cho bạn vì đã cảm thấy như vậy — thực tế bạn nói đúng, và không thể tránh khỏi việc sẽ chẳng có điều gì giúp ích, khi nào bạn còn đang nghĩ như vậy.
* “Không có gì sẽ giúp ích” là một lời tiên tri tự nhận trừ khi bạn là người đọc được suy nghĩ của người khác (trong trường hợp bạn biết chính xác những gì sẽ giúp ích và không đọc cuốn sách này!), tôi nghĩ rằng, những điều bạn muốn nói là, “Không có gì thực sự giúp ích, và tôi kiệt sức bởi ý nghĩ phải cô” gắng, cô” gắng và tiếp tục cô” gắng”.
Hãy hăng hái lên. Cuốn sách này gợi ý rất nhiều cách để tìm ra con đường mới khi không có thứ gì giúp ích cho bạn trước đó, giúp bạn hiểu được lý do tại sao nó lại như vậy, và sau đó cho phép bạn chọn được những gì có thể hữu ích với mình trong thời gian không hề có áp lực.

BẠN NGHĨ KHÔNG CÓ GÌ SẼ GIÚP ÍCH?
Bạn hãy yên tâm rằng có nhiều người cũng cảm thấy bê” tắc như vậy, kết quả trực tiếp của cách họ nói và suy nghĩ – tức là đặt thất bại trong quá khứ vào các thời điểm hiện tại hay tương lai, nơi họ cảm thấy khủng khiếp và không thể thay đổi được, ví dụ:
■ Không có điều gì hữu ích.
■ Điều này thật vô vọng.
■ Họ sẽ không bao giờ đồng ý điều này.
■ Người này gây áp lực cho tôi.( vấn đề bán điện thoại iphone 6 lock softbank của tôi bị áp doanh số làm tôi cảm thấy rất áp lực)
Sự thật chính xác là:
■ vẫn chưa có gì hiệu quả.
■ Điều này dường như vô vọng.
■ Cho đến nay, họ không bao giờ đồng ý một điều gì đó kiểu như thế này.
■ Tôi đã cảm thấy người này luôn gây áp lực cho tôi.
Rất dễ dàng điều chỉnh suy nghĩ để cảm thấy tốt hơn, bằng cách sử dụng thì quá khứ cho các sự việc trong quá khứ mà chúng ta không thích, ví dụ như “tôi ghét nó khi nó nói như vậy với tôi” hơn là “Tôi ghét nó khi X nói như vậy với tôi”. Hãy nhớ rằng, bằng cách này chúng ta có thể thực sự chọn được cách chúng ta suy nghĩ và cảm nhận, chứ không phải tình huống đã lựa chọn điều đó cho chúng ta. Một lần nữa tôi xin nhắc lại. Xét cho cùng, tất cả nhận xét hoặc suy nghĩ bất cẩn của chúng ta đều quá dễ dàng để đến đích vì một niềm tin tai hại rằng chúng ta đã gieo trồng và sau đó chính mình thu hoạch tất cả!
Vì vậy, bạn hãy nhận ra rằng đó là tất cả những nhận thức trong hiện tại và tương lai mà bạn đang lập kế hoạch để suy nghĩ và làm việc khác đi ít nhiều. (Và đó là những gì phần còn lại của cuốn sách này đề cập đến — một số bí quyết!)

HAI NGÔI LĂNG
Sau nhiều năm sống trên núi một lữ khách quyết định xuống núi. Ông nhìn thấy một nông dân trên cánh dồng nọ và dứng lại để nói chuyện. “Tôi đã sống trong ngôi làng ở trên núi trong một thời gian dài, và tôi ghét cuộc sống ở đỏ. Người dân ở đó thật khốn khổ vù không thân thiện. Không có sự lựa chọn nào khác là tôi phải bỏ đi. Tôi nghĩ ràng tôi sẽ thử sống ở ngôi làng trong thung lũng. Người dân ở dó thế nào?” Người nồng dân nhìn ông và nói: “Tôi nghĩ ràng ông cũng sẽ cảm thấy giống như vậy thôi”.
Cùng ngày hôm dó, một lữ khách khác cũng xuống núi, và dừng lại dể nói chuyện với người nông dân. “Tôi vừa đi xuống từ ngôi làng trên núi và đã có một khoảng thời gian thật tuyệt vời. Mọi người vui vẻ và thân thiện và tôi rất buồn khi phải rời khỏi nơi đó. Tôi nghĩ răng tôi sẽ đi tiếp đến ngôi làng trong thung lũng. Người dân ở dó có tốt bụng không?” Người nông dân nhìn ông và lại nói, “Tôi nghĩ rằng ông cũng sẽ cảm thấy giống như vậy thôi ”.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow