Bạn đang tìm việc – Điểm mạnh, Điểm yếu và Điểm hạn chế

Bạn thà tự hành động còn hơn đọc phần này. Nhưng đây là một số điểm nhạy cảm và thực tế để bạn luôn nhớ trong đầu.
Những khả năng bẩm sinh dễ dàng cho phép bạn:
♦ Có một mạng lưới rộng để thu thập thông tin và giới thiệu việc làm và bạn rất hay sử dụng mạng lưới đó trong công việc kinh doanh đồng hồ nam của mình
Bạn đang tìm việc - Điểm mạnh, Điểm yếu và Điểm hạn chế
Bạn đang tìm việc – Điểm mạnh, Điểm yếu và Điểm hạn chế
Áp dụng thực tế vào những công việc/công ty khác nhau.
Tự giới thiệu về mình rất tốt, gây ấn tượng với những người phỏng vấn bằng sự sôi nổi và phản ứng nhanh.
Cụ thể và chi tiết về công việc và những thành tích trước đây.
Phản ứng với những cơ hội không lường trước mà không hề lúng túng.
Cân nhắc hợp lý những thư mời làm việc.
Để giảm bớt những điểm hạn chế, bạn cần:
Tự buộc mình đề ra những mục tiêu công việc dài hạn; tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè và gia đình, đặc biệt của những Người Thuộc Nhóm Màu Xanh Lá Cây hoặc Màu Xanh Da Trời (để xác định, hãy đọc Chương 24, Điểu Chỉnh theo Các Kiểu Tính Cách của Người Khác).
Nói ít, lắng nghe và hỏi nhiều.
Kiên nhẫn với những cuộc phỏng vấn và từ từ đưa ra quyết định.
Liên tục theo dõi các chi tiết tìm kiếm công việc kinh doanh đồng hồ nam mới, chẳng hạn như các cuộc gọi điện thoại, thư cảm ơn, nghiên cứu công ty; hãy nhờ Những Người Thuộc Nhóm Màu Vàng giúp bạn nếu có thể.
Hãy thảo luận và quyết định việc gì tốt cho bạn và gia đình
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow